Παρέχεται:

Σχεδιασμός δικτύου σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση υπάρχοντος δικτύου με μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.

Έκδοση πιστοποίησης δικτύου σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.