Δομημένη 2Χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό για την συγκόλληση (Splicing) οπτικών ινών με αυτόματη ευθυγράμμιση πυρήνα τελευταίας γενιάς, με γρήγορη και αξιόπιστη συγκόλληση.