Προσφέρει:

Πλήρη έλεγχο των επιμέρους συστημάτων του εμπορικού κτηρίου ή του ξενοδοχείου

Εξατομικευμένη πρόσβαση στη διαχείριση των επιμέρους συστημάτων του κτηρίου

Ευκολία στη χρήση για εσάς και τους επισκέπτες του ξενοδοχείου ή του εμπορικού σας κτήριο.