Ποιοι Είμαστε

Είναι τέσσερα νέα στοιχεία σε ιδανικό συνδυασμό: Νέο Ανθρώπινο Δυναμικό, Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό, Νέα Μεθοδολογία και Νέα Τεχνολογία.

Οι άνθρωποί μας είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα η/και Διδακτορική Διατριβή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι οι άνθρωποι που, σαν εισηγητές, στα τελευταία επτά χρόνια ανέπτυξαν το υλικό, τα εργαλεία λογισμικού και την μεθοδολογία πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τα σεμινάρια τηλεκπαίδευσης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.!!!

Σήμερα, η συγκεκριμένη ομάδα εισηγητών ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις μεταβαλλόμενες επαγγελματικές συνθήκες, δημιούργησε την ειδικευμένη εταιρείας υψηλής τεχνολογίας “Digital Academy”, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό περιβάλλον τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης υψηλής στάθμης στη ευρύτερη γνωστική περιοχή των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε απόφοιτους ΙΕΚ, ΤΕΙ & ΑΕΙ με βασικές γνώσεις χρήσης Υπολογιστή, καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Οι καταρτιζόμενοι, με χρήση της νέας τεχνολογίας, έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν θεωρητικά και εξασκηθούν πρακτικά στα μαθήματα της επιλογής τους.