Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του Android SDK στους εκπαιδευόμενους μέσα από μία σειρά 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων οι οποίες καλύπτουν όλα αυτά που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να ξεκινήσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για τη δημοφιλή πλατφόρμα.

Το εν λόγω σεμινάριο ανήκει στα προχωρημένα που παρέχει η Digital Academy και για να είναι σε θέση ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος να το παρακολουθήσει επιτυχώς θα πρέπει πρωτίστως να έχει εμπειρία επάνω στον προγραμματισμό σε Java και επιπλέον γνώση των σύνταξης XML κειμένων. Το υλικό που παρέχεται και οι διδακτικές ενότητες έχουν σχεδιαστεί με αυτό ως δεδομένο και άρα οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει για να επιλεγούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό σε Java με έναν από τους δύο εξής τρόπους:

Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» που παρέχεται επίσης από την Digital Academy.

Εργάζονται ως Μηχανικοί Λογισμικού σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Για όσους δεν έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό σε Java και παρόλα αυτά επιθυμούν να ασχοληθούν με την υλοποίηση Android εφαρμογών, τους προτείνουμε να παρακολουθήσουν πρώτα το σεμινάριο «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» και στη συνέχεια το σεμινάριο «Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Android Εφαρμογών» εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση που παρέχεται από την Digital Academy.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται χρήση και παρέχεται στο συνοδευτικό CD λογισμικό για την πλατφόρμα των Windows, παρόλα αυτά, χρήστες άλλων λειτουργικών (Unix, Linux) μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν το σεμινάριο εγκαθιστώντας μόνοι τους το λογισμικό για την πλατφόρμα της επιλογής τους.

Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για άμεση εκμάθηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας και των βασικών χαρακτηριστικών της ενώ εστιάζει στην ανάλυση των βασικότερων χαρακτηριστικών του Android SDK και της σωστής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη εφαρμογών για τη δημοφιλή πλατφόρμα.