Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με την ψηφιακή σχεδίαση μέσω του προγράμματος Αutocad 2010, το οποίο είναι ένα από τα πιο βασικά προγράμματα σχεδίασης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Βασική επιδίωξη είναι ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας ένα ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό ή μηχανολογικό σχέδιο δύο διαστάσεων, έχοντας μία σφαιρική γνώση και αντίληψη των δυνατοτήτων του προγράμματος. Με τη μέθοδο αυτή κατανοεί τις βασικές έννοιες και λειτουργίες της ψηφιακής σχεδίασης έτσι ώστε να τις προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες.