Σκοπός του σεμιναρίου

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε όλους τους ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη γνώση σε προγραμματισμό, μέσα από windows-based περιβάλλον.

Το σεμινάριο προορίζεται για άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό web με χρήση της javascript ή έχουν πολύ μικρή εμπειρία και θα ήθελαν να εμβαθύνουν περισσότερο και να βελτιωθούν.