Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται ή σπουδάζουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω στο πρόγραμμα του Photoshop. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση και απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν καθόλου είτε περιορισμένη εμπειρία στο πρόγραμμα και θέλουν να εμβαθύνουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στόχος του σεμιναρίου, είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τα βασικά εφόδια ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν στον τομέα του γραφικού σχεδιασμού.