Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου:

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να δώσει στον ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια πάνω στον προγραμματισμό με τη χρήση της γλώσσας C.

Το παρόν σεμινάριο προορίζεται τόσο για άτομα που δεν έχουν προγραμματιστική εμπειρία, όσο και για άτομα που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους εμβαθύνοντας σε μία γλώσσα προγραμματισμού ευρέως διαδεδομένη στο χώρο της επιστήμης και της εργασίας. Επιπλέον, το σεμινάριο σκοπεύει να αναπτύξει την προγραμματιστική νοοτροπία και να προσφέρει τις απαραίτητες βάσεις που είναι απαραίτητες για να ανταπεξέλθει κάποιος στην κατανόηση και εκμάθηση σχεδόν οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού.

Τέλος, το σεμινάριο σκοπεύει να εκπαιδεύσει τον ενδιαφερόμενο στην ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C και σχετικές προγραμματιστικές τεχνικές.