Σκοπός του σεμιναρίου

Με την πιστοποίηση Cisco Certified Network Professional (CCNP) επικυρώνεται η ικανότητα των σπουδαστών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να ελέγχουν από τοπικά LAN μέχρι και ευρείας περιοχής δίκτυα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα δίκτυα όπως η φωνή και η εικόνα παράλληλα με την μεταφορά δεδομένων. Η πιστοποίηση CCNP είναι κατάλληλη για όσους έχουν τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στα δίκτυα και είναι κάτοχοι της πιστοποίησης του CCNA. Όσοι επιτύχουν στο CCNP έχουν αποδείξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για επιχειρησιακούς ρόλους όπως τεχνικός δικτύων ή μηχανικός δικτύων.