Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε προγραμματιστές και άλλους ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη γνώση σε προγραμματισμό μέσα από Windows-based περιβάλλον.

Το σεμινάριο προορίζεται κατ’ αρχήν για άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό τόσο σε περιβάλλον Matlab, όσο και γενικότερα ή έχουν πολύ περιορισμένη εμπειρία και θα ήθελαν να εμβαθύνουν περισσότερο και να βελτιώσουν αισθητά το σχετικό γνωστικό τους επίπεδο.