Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι τόσο η εκμάθηση της χρήσης λειτουργικών συστημάτων με πυρήνα Linux για καθημερινή χρήση, όσο και η εκμάθηση βασικών εννοιών για τη διαχείριση ενός Linux server. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία από μέρους των εκπαιδευομένων σε συστήματα Linux/Unix.

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε με στόχο ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει την φιλοσοφία των συστημάτων αυτών ώστε να τα αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο.