Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται ή σπουδάζουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον τομέα του Web Design. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση και απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν περιορισμένη εμπειρία στον τομέα του Web Design και θέλουν να εμβαθύνουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στόχος του σεμιναρίου, είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τα βασικά εφόδια ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της δημιουργίας ιστοσελίδων.