Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα ώστε ο εκπαιδευόμενος να κατανοεί τις λειτουργίες των δικτύων υπολογιστών. Να αποκτήσει τη δυνατότητα τόσο να εφαρμόζει και να αναπτύξει τοπικά δίκτυα σε μια εταιρεία όσο και να μάθει τον αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης και συντήρησής τους.