Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται σε εταιρίες ή σπουδάζουν και επιθυμούν να αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις στον τομέα των Δικτύων Η/Υ και τις τεχνολογίες του Διαδικτύου. Το σεμινάριο αρχίζει από το μηδέν και προορίζεται για άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου προηγούμενη εμπειρία σε Δίκτυα Η/Υ ή έχουν πολύ περιορισμένη εμπειρία και θα ήθελαν να εμβαθύνουν περισσότερο και να βελτιώσουν αισθητά το γνωστικό τους επίπεδο.