Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των δυνατοτήτων του PHP framework Laravel στους εκπαιδευόμενους μέσα από μια σειρά 11 εκπαιδευτικών ενοτήτων οι οποίες καλύπτουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να ξεκινήσει την ανάπτυξη web εφαρμογών που βασίζονται στο Laravel.

Η οργάνωση της διδασκαλίας του μαθήματος έχει γίνει με τη θεώρηση πως οι εκπαιδευόμενοι είτε έχουν πρότερη επαφή με τις Web τεχνολογίες (HTML, PHP, CSS), είτε όχι καθώς η διδασκαλία του Laravel framework ξεκινάει από το μηδέν. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ενοτήτων γίνεται και αναφορά σε βασικές λειτουργικότητες των Web τεχνολογιών. Βέβαια για να είναι οι εκπαιδευόμενοι σε θέση να παρακολουθήσουν το σεμινάριο πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού των Windows.

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε για τη γρήγορη εκμάθηση του PHP framework Laravel των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάζονται 2 projects. Στο 1ο project παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός website με δωρεές συνδυάζοντας διάφορες γνώσεις που θα έχει λάβει ο εκπαιδευόμενος από τις προηγούμενες ενότητες. Στο 2ο και τελικό project παρουσιάζεται η υλοποίηση μιας πλατφόρμας με Εγγραφή χρήστη (Registration) και Είσοδο χρήστη (Login) συνδυάζοντας τις γνώσεις όλων των ενοτήτων. Τα projects έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δουν οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο σε θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο πως μπορούν να συνδυάσουν τις λειτουργικότητες που παρέχει το Laravel. Στο σεμινάριο χρησιμοποιείται η έκδοση 5.1 του Laravel framework.