Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε άτομα τα οποία ήδη εργάζονται ή σπουδάζουν και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στη δημιουργία κινούμενων σχεδίων (Animations), ούτος ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο τομέα του Web Design. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση και προορίζεται για άτομα τα οποία έχουν πολύ περιορισμένη εμπειρία στον τομέα των Animations και του Web Design και θέλουν να εμβαθύνουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το Flash CS4 άλλωστε είναι το πιο πλούσιο περιβάλλον συγγραφής για τη δημιουργία πλούσιου, διακρατικού για ψηφιακές και διαδικτυακές πλατφόρμες. Στόχος του σεμιναρίου, είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τα βασικά εφόδια ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της δημιουργίας κινούμενων σχεδίων (Animation).