Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Να μπορεί να στήσει μία αρχιτεκτονική 3 επιπέδων βασισμένη στην PHP, είτε μεμονωμένα είτε μέσω κάποιου πακέτου
  • Να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες ενός Web CMS
  • Να είναι σε θέση να παραμετροποιεί πλήρως την πλατφόρμα ώστε το site να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του
  • Να επεκτείνει την πλατφόρμα επιλέγοντας και εγκαθιστώντας τα κατάλληλα πακέτα ανάλογα με τις απαιτήσεις του
  • Να γνωρίζει βασικά θέματα συντήρησης ιστοτόπων όπως π.χ. θέματα ασφάλειας, προσβασιμότητας, SEO κ.α.

Μέσα από τη μελέτη του case study που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αλλά και των εργασιών κάθε ενότητας ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει τις απαιτούμενες δεξιότητες για το σχεδιασμό επαγγελματικών websites.