Μετά το σεμινάριο

Το προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB είναι ευρέως διαδεδομένο στο κόσμο της επιστήμης, της πληροφορικής, και της εργασίας. Προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων σε πολλούς τομείς χρησιμοποιώντας απλές προγραμματιστικές τεχνικές.

Επιπλέον, ο προγραμματισμός στη γλώσσα του MATLAB είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη νοοτροπία, αφού αναλαμβάνει το ίδιο το MATLAB να μην απασχολεί το χρήστη με θέματα που αφορούν την υπολογιστική μηχανή.

Η κατανόηση και εκμάθηση του MATLAB αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι τόσο του ερευνητή, όσο και του εργαζομένου που χρησιμοποιεί τον προγραμματισμό ως εργαλείο επίλυσης θεμάτων της εργασίας του.

Ένας καλός γνώστης του MATLAB μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά, επιστημονικά, είτε ερευνητικά στα εξής:

  • Επιστημονικό προγραμματισμό.
  • Ανάλυση σημάτων και συστημάτων.
  • Ψηφιακή Επεξεργασία εικόνας.
  • Αυτοματισμό.
  • Επίλυση πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων.
  • Ειδική επεξεργασία και οργάνωση δεδομένων και άλλα πολλά.