Μετά το σεμινάριο

Η σημαντική ανάπτυξη που γνωρίζει η έρευνα στις μέρες μας σε κάθε τομέα (π.χ., ιατρική, κοινωνιολογία, μηχανολογία, κτλ) σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες για σωστή εκτέλεση των στρατηγικών της ανάλυσης δεδομένων καθιστά το SPSS ένα εύχρηστο και λειτουργικό λογισμικό στα χέρια του κάθε ερευνητή οποιασδήποτε ειδικότητας. Με την περάτωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απασχοληθεί σε θέσεις που αφορούν στην ανάλυση δεδομένων και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και να συμμετάσχει στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών (π.χ., πτυχιακές, επιστημονικά άρθρα, εργασίες συνεδρίων), καθώς και να χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη γνώση στη βελτίωση της επιστημονικής του ανέλιξης.