Μετά το σεμινάριο

Στις μέρες μας, έχει επικρατήσει η ψηφιοποίηση της σχεδίασης και το Autocad γίνεται απαραίτητο εργαλείο στα χέρια των μηχανικών οποιασδήποτε ειδικότητας. Με την περάτωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απασχοληθεί σε θέσεις που αφορούν στην ψηφιακή σχεδίαση αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών, στατικών, τοπογραφικών, ενεργειακών και άλλων μελετών, καθώς και να χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη γνώση στη βελτίωση της αποδοτικότητας της εργασίας του.