Μετά το σεμινάριο

Επαγγελματική αποκατάσταση

Επειδή τα δίκτυα βρίσκονται στην καρδιά της λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων σήμερα, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν στη μηχανογράφηση κάθε επιχείρησης. Επιπλέον μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις που απασχολούν μηχανικούς δικτύων και σε εταιρίες οι περισσότερες από τις οποίες χρησιμοποιούν σχεδόν αμιγώς εξοπλισμό CISCO, όπως:

  • Τηλεπικοινωνιών
  • Παροχής Υπηρεσιών Internet
  • Κινητών Τηλεπικοινωνιών
  • Πληροφορικής