Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε :

  • Να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες του Laravel framework.
  • Να γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάπτυξη Web εφαρμογών.
  • Να γνωρίζει τη λειτουργία της MVC αρχιτεκτονικής στην οποία βασίζονται πολλά frameworks (Model-View-Controller).
  • Να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για την απαιτητική αγορά εργασίας.
  • Να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στην PHP.