Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

  • Να δημιουργεί τις δικές του στατικές εικόνες.
  • Να χρησιμοποιεί σωστές τεχνικές σχεδίασης και δόμησης μιας Ταινίας
  • Nα δημιουργεί και να σχεδιάζει εντυπωσιακά κινούμενα σχέδια (Banners – Flash intro)
  • Nα δημιουργεί κουμπιά και άλλα στοιχεία με διακρατικά χαρακτηριστικά στα κινούμενα σχέδια του, χρησιμοποιώντας την ActionScript 3.0
  • Nα εισάγει και να επεξεργάζεται αρχεία βίντεο και ήχου στις Ταινίες του
  • Να σχεδιάζει ολοκληρωμένες εφαρμογές Flash (Flash games – Flash sites)

H κριτική σκέψη και η σχεδιαστική πρωτοβουλία θα αναπτυχθούν με την βοήθεια των διαφόρων quiz, των εβδομαδιαίων εργασιών αλλά και του τελικού project, διάρκειας 2 εβδομάδων.