Μεθοδολογία

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, η ύλη κατανέμεται σε 10 εκπαιδευτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε 12-15 διδακτικές εβδομάδες και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα τελικό διαγώνισμα. Το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης βασίζεται στην τελευταία έκδοση του ελεύθερου λογισμικού (open source) Moodle, το οποίο υλοποιείται στην προγραμματιστική πλατφόρμα PHP & MySQL. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα φιλοξενούνται σε ιδιόκτητους servers ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής.