Μεθοδολογία

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, η ύλη κατανέμεται σε 10 εκπαιδευτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε 15 διδακτικές εβδομάδες. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη άσκηση – σχέδιο με σκοπό την αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα τελικό διαγώνισμα. Το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης βασίζεται στην τελευταία έκδοση του ελεύθερου λογισμικού (open source) Moodle, το οποίο υλοποιείται στην προγραμματιστική πλατφόρμα PHP & MySQL. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα φιλοξενούνται σε ιδιόκτητους servers ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής.