Μεθοδολογία

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, η ύλη κατανέμεται σε 13 εκπαιδευτικές ενότητες. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την τελευταία έκδοση του ελεύθερου λογισμικού (open source) Moodle, το οποίο βασίζεται στην προγραμματιστική πλατφόρμα PhP. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα φιλοξενούνται σε ιδιόκτητους servers ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής όπως: Επεξεργαστής 2 x Intel Pentium XEON hyperthreading, Μνήμη 32 GB DDR RAM, Σκληροί Δίσκοι IBM SCSI U320 HDDs @ 15000 rpm Raptors HardWare RAID 5. Η κεντρική διασύνδεση με το Internet πραγματοποιείται μέσω του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και είναι της τάξης του 1 Gbps (το ΕΔΕΤ έχει 2Χ622 Mbps σύνδεση με το INTERNET – Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό Διαδίκτυο GEANT).