Μεθοδολογία

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, η ύλη κατανέμεται σε 10 εκπαιδευτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε 10 διδακτικές εβδομάδες και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μία τελική εργασία. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την τελευταία έκδοση του ελεύθερου λογισμικού (open source) Moodle, το οποίο βασίζεται στην προγραμματιστική πλατφόρμα PHP. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα φιλοξενούνται σε ιδιόκτητους servers ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής όπως:

Επεξεργαστής 2 x Intel Pentium XEON hyperthreading, Μνήμη 6GB DDR RAM, Σκληροί Δίσκοι IBM SCSI U320 HDDs@ 15000 rpm Raptors Hardware RAID 10. Η κεντρική διασύνδεση με το internet πραγματοποιείται μέσω του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και είναι της τάξης του 1 Gbps (το ΕΔΕΤ έχει 2 x 622 Mbps σύνδεση με το internet – Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό Διαδίκτυο GEANT).