Μεθοδολογία

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, η ύλη κατανέμεται σε 14 εκπαιδευτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε 32 διδακτικές εβδομάδες και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα τελικό διαγώνισμα. Το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης βασίζεται στην τελευταία έκδοση του ελεύθερου λογισμικού (open source) Moodle, το οποίο υλοποιείται στην προγραμματιστική πλατφόρμα PHP & MySQL. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα φιλοξενούνται σε ιδιόκτητους servers ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής.