Θεματικές Ενότητες

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή – Εγκατάσταση μιας διανομής Linux
  2. Χρήση τερματικού – Κέλυφος – Χρήστες, ομάδες και δικαιώματα
  3. Δευτερεύουσα μνήμη – Διαμερίσματα – Συστήματα αρχείων
  4. Εκκίνηση συστήματος
  5. Τεκμηρίωση – Καταγραφή συμβάντων
  6. Δικτύωση
  7. Scripting – Επεξεργαστές κειμένου
  8. Διαχείριση πακέτων λογισμικού
  9. Υλοποίηση υπηρεσιών δικτύου
  10. Τελική Εργασία