Θεματικές Ενότητες

  1. Εισαγωγή, Πρώτη γνωριμία με το Android
  2. Android Apps & GUIs
  3. Graphical User Interfaces Part 2
  4. Mόνιμη αποθήκευση δεδομένων
  5. Υποστήριξη πολυμέσων
  6. Τηλεφωνία και συνδεσιμότητα (κλήσεις, sms, wifi, bluetooth, web, nfc, email)
  7. Threading & Services
  8. Location Based Services and Sensors
  9. Web Services
  10. Τελική Εργασία