Θεματικές Ενότητες

  1. Εισαγωγή & Εγκατάσταση του Joomla
  2. Δημιουργία/Διαχείριση Περιεχομένου
  3. Δημιουργία/Διαχείριση Μενού
  4. Front-end Components
  5. Back-end Components,System Configuration
  6. Front-end,Back-end Modules & Plugins
  7. Δημιουργία/Προσαρμογή Προτύπων (Templates)
  8. Επεκτάσεις, Πολυγλωσσικά Sites με το JoomFish
  9. Ηλεκτρονικά Καταστήματα με το VirtueMart
  10. Συντήρηση Joomla Websites, SEO