Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο διαδίκτυο και τη γλώσσα HTML: Βασικά tags

Ενότητα 2: Advanced HTML

Ενότητα 3: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του προγράμματος Dreamweaver

Ενότητα 4: Βασικές έννοιες πινάκων / δημιουργία μενού περιήγησης και εισαγωγή πολυμεσικού περιεχομένου

Ενότητα 5: Τεχνική Cascading Style Sheets (CSS)

Ενότητα 6: Δημιουργία HTML Templates

Ενότητα 7: Προηγμένες τεχνικές σχεδιασμού

Ενότητα 8: HTML5 & JQuery

Ενότητα 9: Τελική εργασία