Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή & Εγκατάσταση του Laravel
 2. Routing
 3. Views & Blade Templating Engine
 4. Φόρμες & GET/POST Requests
 5. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων & Εκτέλεση ερωτημάτων
 6. 1ο Project – Website με δωρεές
 7. MVC Αρχιτεκτονική & REST
 8. Εισαγωγή στους Controllers & Είδη Controllers
 9. Προχωρημένα θέματα στις Βάσεις Δεδομένων
 10. Διάφορα στο Laravel
 11. 2ο Project – Πλατφόρμα με Εγγραφή χρήστη και Είσοδο χρήστη