Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 01: Εισαγωγή στο πρόγραμμα του Photoshop και της επιφάνειας εργασίας του

Ενότητα 02: Transformations και Selections

Ενότητα 03: Pen και Brush tools (εργαλεία Pen και Brush)

Ενότητα 04: Type – Σχετικά με τα τυπογραφικά στοιχεία

Ενότητα 05: Masks – Εισαγωγή στις μάσκες

Ενότητα 06: Adjustment Layers – Τί είναι και πώς χρησιμοποιούνται

Ενότητα 07: Φίλτρα και Smart Objects

Ενότητα 08: Εισαγωγή στα Layer Styles

Ενότητα 09: Αποθήκευση, εξαγωγή και εκτύπωση (Save, exporting και printing)

Ενότητα 10: Τελική άσκηση – Δημιουργία ενός Web design template από το μηδέν