Θεματικές Ενότητες

  1. Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών.
  2. Εισαγωγή στα μοντέλα OSI και TCP/IP.
  3. IP Address Classes & Subnetting.
  4. Media and Devices.
  5. IP Routing.
  6. Virtual LANs (VLANs) & NAT.
  7. Network Security & VPN.
  8. Internet Protocol Version 6 (IPv6).
  9. Τεχνολογίες Δικτύων.
  10. Τελική εργασία (Μελέτη Δικτύου).