Θεματικές Ενότητες

Το σεμινάριο δομείται σε 10 βασικές θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγικές έννοιες περι προγραμματισμού και περι MATLAB.
  • Βασικές εντολές, μεταβλητές και αρχεία.
  • Βασικές συναρτήσεις και αναδρομικοί βρόγχοι.
  • Εισαγωγή σε χρήση και διαχείριση πινάκων.
  • Καμπύλες και απεικόνιση τους.
  • Υπολογισμός ολοκληρωμάτων με αριθμητικές μεθόδους.
  • Επίλυση εξισώσεων με αριθμητικές μεθόδους.
  • Εισαγωγή στις συμβολικές γλώσσες, στοιχειώδεις πράξεις (παραγώγιση, ολοκληρώματα).
  • Εισαγωγή στις επιφάνειες και στην παράσταση τους.
  • Εισαγωγή σε απλές Στατιστικές Μεθόδους με χρήση MATLAB.