Εισαγωγή

Το σεμινάριο “Linux Administration” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του Ε.Μ.Π. Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης δίνοντας στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι του, το γραφείο του, ή από τον χώρο επιλογής του και στον χρόνο επιλογής του, μέσω Internet.

Το σεμινάριο απαρτίζεται από 9 ενότητες που ολοκληρώνονται σε διάστημα 4 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος.