Εισαγωγή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη σχεδίαση ιστοσελίδων. Το μοναδικό προαπαιτούμενο του σεμιναρίου είναι βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή και αγγλικής γλώσσας καθώς και εξοικείωση με την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Το σεμινάριο “Εισαγωγή στο Web Design με χρήση του πακέτου Dreamweaver CS4” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται αποκλειστικά με την μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθήσει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι, το γραφείο ή το χώρο επιλογής του και στο χρόνο επιλογής του, μέσω διαδικτύου. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε μετά την περάτωση του, οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ιστοτόπους (web sites) οι οποίοι ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, με χρήση του προγράμματος Dreamweaver CS4.

Το σεμινάριο απαρτίζεται από 9 ενότητες που ολοκληρώνονται σε διάστημα 4 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος.