Εισαγωγή

Το πρόγραμμα σπουδών «Cisco Certified Network Associate» διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα εντατικό πρόγραμμα που συνδυάζει εντατική πρακτική εξάσκηση με τεχνικές Τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να περιορίσει στο ελάχιστο το χρόνο φυσικής παρουσίας του στο εργαστήριο, ενώ θα παρακολουθεί ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι του, το γραφείο του, ή από τον χώρο επιλογής του και στον χρόνο επιλογής του, μέσω Internet. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε:

  • Να μην απαιτείται εμπειρία στην δικτύωση από τους σπουδαστές
  • Οι σπουδαστές δοκιμάζουν τις εμπράγματες εργαστηριακές ασκήσεις σε εξοπλισμό της Cisco
  • Οι σπουδαστές διδάσκονται από πιστοποιημένους από τα εκπαιδευτικά κέντρα της Cisco καθηγητές.

Η διάρκεια είναι 8 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 400 ώρες μαθήματος.