Εισαγωγή

Το σεμινάριο «Εισαγωγή στο Laravel» διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα εντατικό σεμινάριο το οποίο πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθήσει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι του ή το γραφείο του ή από το χώρο και το χρόνο της επιλογής του, μέσω Internet.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θεωρητική γνώση με τους τρόπους σχεδιασμού και υλοποίησης web εφαρμογών με τη χρήση του PHP framework Laravel. Το Laravel framework είναι ένα σχετικά νέο και συνεχώς εξελισσόμενο PHP framework καθώς η αρχική του έκδοση έγινε το 2011. Το σεμινάριο απαρτίζεται από 11 ενότητες οι οποίες είναι: Introduction to Laravel, Routing, Views, Forms, Database, Advanced Database, MVC & REST, Controllers, Miscellaneous in Laravel. Οι δύο υπόλοιπες ενότητες είναι 2 projects που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Οι 11 ενότητες ολοκληρώνονται σε διάστημα 13-15 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη δημιουργία web εφαρμογών. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την απαιτητική αγορά εργασίας.