Εισαγωγή

Το σεμινάριο έχει τίτλο “Εκμάθηση Προγραμματισμού με χρήση Matlab” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθήσει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι του ή το γραφείο του ή από το χώρο της επιλογής του και το χρόνο της επιλογής του, μέσω Internet.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο από το εργαστήριο, έτσι ώστε να συνδυάζει:

  1. Εισαγωγή και εμβάθυνση στη νοοτροπία του προγραμματισμού.
  2. Την εξοικείωση με ένα πολύ σημαντικό, ισχυρό προγραμματιστικό και μαθηματικό εργαλείο, όπως το Matlab.
  3. Παράλληλα, την δυνατότητα κατανόησης και εφαρμογής της γενικής μεθοδολογίας προγραμματισμού για οποιαδήποτε ακολουθιακή (sequential) γλώσσα, όπως η C, C++, Fortran, Java, κλπ.
  4. Την εισαγωγή βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
  5. Υψηλού επιπέδου θεωρητική γνώση δοσμένη συνοπτικά αλλά με σαφήνεια βασικών μαθηματικών εννοιών και αντίστοιχων αλγοριθμικών διαδικασιών.
  6. Την ανάπτυξη αντίστοιχων θεμελιωδών αλγοριθμικών διαδικασιών.

Το σεμινάριο απαρτίζεται από 10 ενότητες που ολοκληρώνονται σε διάστημα περίπου 12-15 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος.