Εισαγωγή

Το σεμινάριο “Εισαγωγή στη C# και το .NET 4.0” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο την παρακολούθηση του προγράμματος από το χώρο και το χρόνο της επιλογής του, μέσω Internet.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γλώσσας C#, αλλά και στο .NET framework που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών σε πλατφόρμες της Microsoft. Μέσα από μια σειρά 12 εκπαιδευτικών ενοτήτων που ολοκληρώνονται σε διάστημα 12-15 εβδομάδων, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εικόνα για το συντακτικό και τη βιβλιοθήκη κλάσεων της δημοφιλέστερης γλώσσας για το .NET, της C#, αλλά και για τα κυριότερα χαρακτηριστικά του .NET framework.