Εισαγωγή

Το σεμινάριο “Εισαγωγή στο Photoshop” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ.

Είναι ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθήσει ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι, το γραφείο ή από το χώρο και το χρόνο της επιλογής του, μέσω Internet.

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στo πρόγραμμα του Photoshop. Το μοναδικό προαπαιτούμενο του σεμιναρίου είναι βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή καθώς και της αγγλικής γλώσσας.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μετά την περάτωση του, οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ευχαίρεια το μεγαλύτερο μέρος των εργαλείων αλλά και δυνατοτήτων του προγράμματος.

Το σεμινάριο απαρτίζεται από 10 ενότητες που ολοκληρώνονται σε διάστημα 4 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος.