Εισαγωγή

Το σεμινάριο “GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθήσει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι του, το γραφείο του, ή από τον χώρο επιλογής του και στον χρόνο επιλογής του, μέσω Internet.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζει την απαραίτητη θεωρητική γνώση γύρω από την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με την πρακτική εξάσκηση στη χρήση του εμπλεκόμενου λογισμικού, για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή απλών και πιο προχωρημένων λύσεων που σχετίζονται με τα Δεδομένα και τον Χώρο.

Η διάρκεια είναι 4 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος.