Εισαγωγή

Το σεμινάριο “Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη γλώσσα παγκοσμίως. Έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον πριν από 30 χρόνια και έχει αποδείξει διαχρονικά τη μεγάλη δύναμή της και τις εξαιρετικές επιδόσεις της. Είναι γλώσσα προγραμματισμού, η οποία είναι ταυτόχρονα πολύ κοντά στην υπολογιστική μηχανή και στην ανθρώπινη νοοτροπία. Η καλή κατανόηση της C ανοίγει τον δρόμο στην γρήγορη κατανόηση και εξοικείωση με τις περισσότερες, αν όχι όλες, γλώσσες προγραμματισμού. Εξάλλου αποτελεί τη βάση και αφετηρία για τις υπόλοιπες mainstream γλώσσες προγραμματισμού, όπως C++, C# , Java, MATLAB κ.α.