Εισαγωγή

Το πρόγραμμα σπουδών “Cisco Certified Network Professional” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα εντατικό πρόγραμμα που συνδυάζει εντατική πρακτική εξάσκηση με τεχνικές Τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να περιορίσει στο ελάχιστο το χρόνο φυσικής παρουσίας του στο εργαστήριο ενώ θα παρακολουθεί ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι του, το γραφείο του, ή από τον χώρο επιλογής του και στον χρόνο επιλογής του, μέσω Internet.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 400 ώρες μαθήματος.