Εισαγωγή

Το σεμινάριο “SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου της Τηλεκπαίδευσης δίνοντας στον εκπαιδευόμενο την ευελιξία να παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης της ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα SPSS από οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μέσω Internet.

Το σεμινάριο οργανώνεται σε 10 ενότητες, ολοκληρώνεται σε διάστημα 4 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος.