Υποστήριξη
Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω του ιδιόκτητου εξοπλισμού DSX CableAnalyzer™ 8000Παρέχεται:

Σχεδιασμός δικτύου σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση υπάρχοντος δικτύου με μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.

Έκδοση πιστοποίησης δικτύου σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.Χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό για την συγκόλληση (Splicing) οπτικών ινών με αυτόματη ευθυγράμμιση πυρήνα τελευταίας γενιάς, με γρήγορη και αξιόπιστη συγκόλληση.