Ξενοδοχεία/Κτήρια

Η εφαρμογή που δημιουργήσαμε με πιστοποίηση από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ασφάλειας Assa Abloy και Τesa Assa Abloy

Προσφέρει:


Ασφάλεια με χρήση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Ευκολία και αμεσότητα στον χρήστη της εφαρμογής

Αναβάθμιση των υπηρεσιών της επιχείρησής σας